Xem tất cả 14 kết quả

Dòng điện thoại cao cấp của Nokia. Các thương hiệu có tại chúng tôi là:

Nokia 8800 Vàng Hồng
Nokia 8800 Anakin.
Nokia 8800 Sirocco.
Nokia 8800 Arte.
Nokia 8800 Gold.

-7%
14,500,000  13,500,000 
-5%
18,500,000  17,500,000 
-7%
21,500,000  20,000,000 
-9%
16,500,000  15,000,000 
-7%
14,500,000  13,500,000 
-7%
13,500,000  12,500,000 
-7%
30,000,000  28,000,000 
-9%
16,500,000  15,000,000 
-24%
6,600,000  5,000,000 
-17%
-7%
30,000,000  28,000,000 
-17%
12,000,000  10,000,000 
-10%
14,500,000  13,000,000 
-9%